warningPrávě prohlížíte archiv webu ZŠ Slovácká.
Aktuální web najdete na adrese slovacka.cz

příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Home Školní aktivity Projekty Aktuální projekty Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji PDF Tisk Email

Investice do rozvoje vzdělávání

Naše škola se přihlásila do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Stali jsme tak nejen pro letošní školní rok ( 2013/2014 ), ale i pro ten příští ( 2014/2015 jednou ze 130 základních škol, které se chtějí aktivně podílet na popularizaci přírodovědných předmětů mezi dětmi 7. – 9. tříd. Cílem naší spolupráce se středními školami je dosáhnout zvýšeného zájmu dětí o studium přírodovědných oborů. Jednou z našich partnerských škol je i Gymnázium a Jazyková škola Břeclav, kde se děti ze Slovácké budou moci naučit pracovat s novými měřícími přístroji. Ty zakoupí gymnázium v rámci projektu.

Zatím se naši žáci s prostředím gymnázia seznamují. Navštěvují kroužky chemie, biologie a fyziky.
První skupina osmáků absolvovala 22.11. 2013 celodenní sérii přírodovědných laboratorních cvičení. Po 8.B budou následovat další třídy osmého a devátého ročníku.

Celá spolupráce s gymnáziem je orientovaná především na provádění experimentů, návštěvu odborných pracovišť, terénní exkurze a netradiční výukové programy. To vše budou mít děti ze zapojených tříd zdarma.

Vzájemná komunikace mezi pedagogy gymnázia a základní školy a výměna zkušeností mezi nimi pak usnadní kvalitní přípravu žáků pro studium na střední škole.

V rámci tohoto projektu spolupracujeme také se Střední průmyslovou školou chemickou v Brně a to v oblasti přírodopisu a fyziky. Přírodopis je určen pro sedmý ročník, fyzika pro osmý. Spolupráce spočívá v tom, že vyučující ze střední školy přijedou na naši školou s přednáškami na určité téma. Přednášky, které proběhnou v měsíci lednu a únoru, budou doplněny o atraktivní pokusy. Žáci naší školy budou mít možnost navštívit laboratoře Střední průmyslové školy chemické a v dvouhodinových blocích si vyzkoušet různé experimenty v rámci laboratorních prací. Také tyto akce budou plně hrazeny z fondů EU.

Mgr. Šárka Malinkovičová
Mgr. Hana Martáková

Fotografie zachycují 8.B při práci v laboratořích chemie, fyziky a biologie.

Skoč na začátek stránky