warningPrávě prohlížíte archiv webu ZŠ Slovácká.
Aktuální web najdete na adrese slovacka.cz

příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Home Školní aktivity Projekty Aktuální projekty
Aktuální projekty
Projekty školního roku 2013/2014

 

Číslo Titulek článku
1 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji
2 Project Comenius
3 Areál enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)